Vuoden 2025 verokortit tulevat voimaan heti tammikuun alusta. Uudistus selkeyttää ennakonpidätysmenettelyä ja vähentää tarvetta muuttaa verokortteja. Aiemmin verokortit astuivat voimaan vasta helmikuun alussa.

Uudistuksen uskotaan tuovan selkeyttä ennakonpidätyksiin, sillä aiemmin tammikuun ennakonpidätykset tehtiin aiemman vuoden verokortin veroprosentin mukaan.

Verokortin tuloraja lasketaan uudistuksen myötä koko vuoden tulojen perusteella. Aiemmin verokortin voimaantulo helmikuussa saattoi sekoittaa tammikuussa maksettavien suoritusten ennakonpidätystä. Uudistus parantaa verokorttimenettelyn selkeyttä ja vähentää tarvetta tehdä verokorttimuutoksia.

Vuoden 2025 verokortit tulevat näkyville OmaVerossa marras-joulukuussa. Paperinen verokortti lähetetään postin välityksellä joulukuun puolessa välissä.

Tiedot: Verohallinto, Talouselämä-lehti