Skip to main content Skip to search

Veroneuvonta

Asiantuntevaa veroneuvontaa

Rendia Oy:n periaatteena on, että toiminnassa keskitytään oleelliseen eli suunnitellaan yrityksen taloutta kokonaisvaltaisesti ja ratkaistaan yrityksen tai yksityishenkilön verotuskysymykset tapauskohtaisesti.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, perehdytään yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja toimialan mukaisiin erityiskysymyksiin.

Yrityksille Elinkeinoverotus, tuloverotus, kirjanpitolaki sekä rakentamiseen liittyvät teemat. Yhtiömuotoihin liittyvät kysymykset koko yritystoiminnan elinkaaren ajalta; perustamisesta lopettamispäätökseen tai sukupolvenvaihdokseen asti.

Maatalousyrityksille Kirjanpito, veroneuvonta, rakentamiseen liittyvät teemat. Yhtiömuotoihin liittyvät kysymykset koko yritystoiminnan elinkaaren ajalta; perustamisesta lopettamispäätökseen tai sukupolvenvaihdokseen asti.

Yksityishenkilöille Veroneuvonta, kiinteistöverolippujen tarkistusta, veroehdotusten tarkistusta, sähköisten ilmoitusten antamista.

Yhdistyksille Kirjanpito, veroneuvonta, kiinteistöverolippujen tarkistusta, veroehdotusten tarkistusta, sähköisten ilmoitusten antamista.

  • Henkilöverotus (luovutusvoitot, pääomatuloverotus)
  • Arvonlisäverotus
  • Tuloverotus
  • Palkanlaskentaan liittyvät kysymykset
  • Lahja- ja perintöverotus
  • Yrityskauppoihin liittyvät kysymykset
  • Yritysmuodon muutokset

Asiantuntijapalvelut 95 € / h + alv. Esimerkiksi luovutusvoittolaskelmat, vastineiden tekeminen Verohallintoon, oikaisuvaatimusten tekeminen Verohallintoon.