Ulkomailla vakituisesti asuva voi työskennellä Suomessa esimerkiksi kesätöissä, ja maksaa verot progressiivisesti, sillä vuodesta 2014 lähtien rajoitetusti verovelvollinen on voinut vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijasta. Lähdevero on 35%.

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Suomen tuloverotuksessa on kaksi eri verovelvollisuuden lajia: yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. Yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat henkilöt ja rajoitetusti verovelvollisia ulkomailla asuvat henkilöt.

Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista (maailmanlaajuinen verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa vain Suomesta saamistaan tuloista.

Jos asut ulkomailla ja tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja sinulla on koti edelleen ulkomailla, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Hae rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Jos asut vakituisesti Espanjassa ja suuntaat Suomeen töihin varaudu veroasioihin jo ennakkoon. Jotta työnantaja ei peri automaattisesti lähdeveroa palkkatyöstä tulee työntekijän toimittaa työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortti.

Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole todistusta, joka osoittaa sinun olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa.

Verokorttia haetaan lomakkeella 5057. Lomakkeeseen on liitettävä hakemus progressiiviseen verotukseen (lomake 6148). Hakemuksella on ilmoitettava kaikki Suomesta saadut ansiotulot, asuinvaltiossa verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset.

Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä jälkikäteen

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos (maksua/palautusta). Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Jos et hakenut ennakkoperintää varten progressiivista verotusta ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös jälkikäteen palauttamalla veroilmoituksen esittäen siinä Suomesta saatujen ansiotulojen lisäksi tiedot asuinvaltiossasi samana vuonna verotettavista ansiotuloista sekä näihin tuloihin kohdistuvista vähennyksistä.

Ryhmien sisäiset ristiriidat voivat vähentää tuottavuuttasi ja huonontaa yrityksen ja asiakkaiden välisiä suhteita. Käyttämällä meidän omia riitojen ratkaisutekniikkaa, edistämme johtoryhmän rakentamista kehittämällä rauhallisempia, itsevarmempia ja eettisempiä hallinnointityylejä ja parempia suhteita johtajien, työntekijöiden ja asiakkaiden välille.