Verohallitus on valinnut mukaan tilitoimistoraatiin tilitoimistoja, jotka ovat mukana kehittämässä verohallinnon palveluita, ohjausta ja menettelyjä.


Raadit toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Rendia Oy:n edustajana Kuopion raadissa on Merja Saarinen.
Kaksivuotisen pestin aikana pyritään kehittämään ennenkaikkea Oma Vero – palvelua.

-Tämän kehittämistyön tarkoitus on auttaa tilitoimiston ja asiakkaan välistä kommunikointia, Merja Saarinen tiivistää.

Yrittäjäasiakkaiden tulee saada Oma Vero -palvelusta tietoja selkeästi ja helposti, jotta he voivat itse käydä tarkistamassa ja katsomassa erimerkiksi omat veronmaksut ja yrityksen toimintaan oleellisesti liittyvät tiedot.
Tilitoimistoraadeissa on mukana noin 60 tilitoimistoa ja kokoontumisia on vuodessa pari kertaa. Kahden vuoden aikana kerättävä tieto auttaa verohallinnon henkilöstöä tuntemaan tilitoimistoasiakkaansa paremmin ja kehittämään palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.