Yritys voi maksaa arvonlisäveron vasta silloin kun saa maksun myynnistään. Tämä maksuperusteinen malli sopii pienyrityksille erityisesti aikana, jolloin asiakkaiden maksuissa voi olla epävarmuutta.

Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen ollut oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti. Tämä malli on mahdollinen yrityksille, joiden liikevaihto tilikaudessa on enintään 500 000 €.

Tämä tarkoittaa, sitä että yrittäjä maksaa arvonlisäveron silloin, kun saa itse rahat myynneistä.  Ja ostoista vähentää arvonlisäverot silloin kun  tavara hankitaan. Tätä mallia voi soveltaa vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin.

Maksuperusteiseen kirjanpitoon  voi siirtyä  myös kesken tilikauden.

Lisätietoja maksuperusteisesta arvonlisäverosta.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/vahainen_liiketoiminta_on_arvonlisavero/pienyritykset_voivat_tilittaa_arvonlisa/