Selaimesi versio on vanhentunut. Suosittelemme että päivität selaimesi viimeisimpään versioon.

Yrittäjä – maksa vain asiantuntemuksesta jätä rutiinit koneille

Rendia Oy:n periaatteena on, että yrittäjän kirjanpidossa keskitytään oleelliseen eli suunnitellaan yrityksen taloutta kokonaisvaltaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perehdymme yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja toimialan mukaisiin erityiskysymyksiin.

Kirjanpito mielletään usein kuittien kirjaamiseksi, mutta tämä on osa-alue, joka voidaan hoitaa sähköisesti ja automaattisesti. Taloushallinnossa eletäänkin muutosten aikaa ja esimerkiksi laskutusperusteena tositteiden määrään sidottu laskuttaminen on jäämässä historiaan. Trendinä taloushallinnossa onkin asiantuntijuuden korostaminen.

Rendia Oy:n asiakkaiden laskuissa ei eritellä kuittien määrää, sillä niiden kirjaaminen on siirretty koneiden tehtäväksi. Pääpaino työssä onkin yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitella yritystoiminnan kehittämistä yhtiön elinkaaren eri vaiheissa.

Yrittäjä tarvitsee toimintansa kehittämisessä asiantuntijoiden apua, jotta voi keskittyä toimintansa ytimeen eli yritystoimintaan!

Palaa artikkelit sivulle