Vuoden vaihteessa käyttöönotettu tulorekisteri on herättänyt vilkasta keskustelua. Usein näkökulma uudistukselle kuvailee sen tuomaa lisätyötä ja lisäkustannuksia yrittäjälle. Mutta onko asia todellakin näin? Vai eivätkö tilitoimistot olleet tarpeeksi hyvin valmistautuneet tulorekisterin tulemiseen?


Pitkän linjan veroasiantuntija ja Rendia Oy:n omistaja Merja Saarinen ihmettelee asiantuntijoidenkin kommentointia tulorekisterin vaikeudesta ja lisätyöstä.

Työnantajien ei tarvitse antaa enää vuosi-ilmoituksia Verohallintoon tai vakuutusyhtiöihin. Joten hallinnollista taakkaa on onnistettu vähentämään. Mutta ovatko tilitoimistot olleet valmiita tähän uudistukseen?

-Oma taloushallintotoimistoni Rendia Oy joutui pohtimaan monia asioita, vaikka olimme 1,5 vuotta valmistautuneet tulorekisterin tulemiseen ja sen haasteisiin. Jouduimme tekemään lisätyötä, mutta me emme siirtäneet kustannuksia asiakkaillemme. Ajattelimme, ettei yrittäjän tarvitse maksaa siitä, jos meillä jokin homma ”tökkii”. Meidän on laitettava asiat kuntoon niin, ettei siitä koidu asiakkaalle lisäkustannuksia, Saarinen miettii.

Tulorekisterin käyttö ei tarkoita tilitoimistolle lisäkustannuksia. Toki uuden opettelua, mutta sehän on kirjanpitäjälle itsellekin hyödyksi, että on ajantasalla alansa kehityksessä, Saarinen jatkaa.

-Asiakkaat eivät voi aina tietää mitä uudistukset tuovat mukanaan, mutta kirjanpitäjän ja tilitoimiston tulee selkeästi pystyä kertomaan asiakkaalle uudistuksista ja niiden vaikutuksista asiakkaalle. Ja tottakai aina etukäteen, Saarinen muistuttaa.

HE 134/2017

Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla työ-ja palvelusuhteisiin liittyviä ilmoittamismenettelyjä ja velvoitteita. Nykyiset tiedonanto- ja raportointivelvoitteet ovat työläitä ja menettelyiltään vanhentuneita, monesti paperilomakkeisiin pohjautuvia. Yritykset joutuvat antamaan palkanmaksuja koskevia tietoja usealle eri taholle, erilaisilla tietosisällöillä, teknisillä formaateilla ja aikatauluilla.

Tulorekisteri on hyvä asia, kunhan se saadaan toimimaan. Tulorekisterin tulemisen ei pitänyt aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia, mutta monelle taloushallinnon toimistolle tulorekisterin tuleminen oli hyvä aika nostaa palkkanlaskennan kustannuksia.

-Mutta kyllä siinäkin on tultava rajavastaan, mikä on jo kohtuullista, Saarinen peräänkuuluttaa.

Koska  palkanlaskennan perusteet ovat pysyneet samana, niin tulorekisterin ei pitäisi nostaa yritysten palkanlaskennan kuluja. Yrittäjän kannattaa katsoa tarkkaan, mitä tilitoimistot ottavat palkanlaskennasta eli paljonko palkkakustannnukset ovat nousseet edellisestä vuodesta. Tulorekisterihän on ilmainen tietokanta. Tietojen ilmoittaminen on mahdollista teknisen rajapinnan kautta, tätä käyttävät yleensä taloushallintotoimistot. Tietoja voi myös ilmoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona. Tiedot voi ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella.